Κόστος

Ανάλογα με το Κατάλυμα

Πλήρες πακέτο διαχείρισης καταλύματος

Με υπηρεσία εκπροσώπησης και υποστήριξης σε κάθε βήμα.

Ετήσιες Παροχές:

  • Σχεδιασμός τιμολογιακής πολιτικής
  • Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων
  • Διαχείριση Πωλήσεων & Κρατήσεων
  • Όλα σε ένα Cloud PMS σύστημα
  • Booking Engine

Πρόσθετες ετήσιες παροχές:

  • Παροχή Ιστοσελίδας
Για πρόσθετα μοντέλα κοστολόγησης, προσαρμοσμένα στην δυναμική του καταλύματος σας, επικοινωνήστε μαζί μας

Υπολογισμός Κόστους​

* Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται 24% ΦΠΑ
Powered by
. Μanaged by
Design & development by
FooterLogoWhite
© 2021. All rights reserved.