FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Η διαδικασία είναι παραπάνω από ασφαλής. Οι εκπρόσωποι του altinoPMS.com χειρίζονται κάθε συμβόλαιο με μεγάλη προσοχή πραγματοποιώντας διπλούς ελέγχους κατά την ανάπτυξη. Έπειτα, κάθε συμβόλαιο παραδίδεται σε εσάς προς υπογραφή με, εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό, εργαλείο ψηφιακής υπογραφής.
Καθόλου. Κρατάτε τον απόλυτο έλεγχο της οργάνωσης των κρατήσεων στο πλάνο μέσω της πλατφόρμας μας. Υπάρχει μεγάλη γκάμα ενεργειών που θα σας επιτρέψει γρήγορα και εύκολα να καλύψετε όλες τις ανάγκες σας. Η μόνη διαφορά σε σχέση με τη προηγούμενο καθεστώς, είναι ότι η αρχική εισαγωγή των δεδομένων θα γίνεται από τη πλευρά μας με όλα τα πρότυπα που απαιτούνται για την ασφαλή διαχείριση δεδομένων και με σκοπό να επιτηρείται και να εκτελείται γρήγορα και εύκολα όποια αλλαγή επιθυμείτε. Έτσι κερδίζεται το μέγιστο χρόνο που θα χρειαζόταν για την επεξεργασία των δεδομένων σε επίπεδο οργάνωσης, οικονομικών και λογιστικών υποχρεώσεων
Δεν είναι σκοπός της εταιρείας μας να διακόψουμε τους διαύλους επικοινωνίας του καταλυματάρχη με το πελατολόγιο του. Για κάθε κατάλυμα κατασκευάζουμε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να καλύψουμε όλο το φάσμα των επικοινωνιών. Αν κάποιο μήνυμα φτάσει στο mailbox μας, το ανιχνεύουμε ως περίπτωση μεμονωμένου πελάτη και σας το προωθούμε για να το χειριστείτε εσείς, εκτός και αν η επιθυμία σας είναι να διαχειριζόμαστε εμείς και αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης, μπορείτε πάντα διατηρώντας το δικό σας e-mail (που συνήθως είναι και γνώριμο στους επαναλαμβανόμενους πελάτες) να διαχειριστείτε αυτές τις περιπτώσεις και να μας τις παραδίδεται για καταχώρηση στο πλάνο. Τέλος μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τεχνικές μέσα από τη μηχανή κρατήσεων όπου μπορείτε να δώσετε κωδικούς έκπτωσης στους συχνούς σας πελάτες με σκοπό να πραγματοποιούν τη κράτηση γρήγορα, εύκολα και με την αντίστοιχη, ενδεχομένως, ειδικότερη τιμή.
Κάθε κανάλι / προμηθευτής που μπορεί να προσφέρει διανυκτερεύσεις διαμονής, αποτελεί και έναν “πωλητή” στο σύστημα μας. Το ίδιο το κατάλυμα λειτουργώντας ως πωλητής (εξυπηρετώντας κρατήσεις από τις περιπτώσεις μεμονωμένων πελατών ή πελατών πόρτας) για να επιβεβαιώσει μία κράτηση στο πλάνο μας, θα χρειαστεί αρχικά να συμβουλευτεί γρήγορα και εύκολα τη διαθεσιμότητα στο πλάνο μας, σε ειδικότερες περιπτώσεις περιορισμένης διαθεσιμότητας, να συμβουλευτεί τη ομάδα διαχείρισης μας ότι η επιβεβαίωση είναι εφικτή, καθώς μπορεί στο παρασκήνιο να κλιμακώνεται η εργασία για επιβεβαίωση κάποιας άλλης περίπτωσης που θα μπορούσε να είναι και πιο συμφέρουσα. Τέλος, αφού είναι εφικτή η επιβεβαίωση, τότε μας γνωρίσετε τα στοιχεία και τα καταχωρούμε για εσάς με ασφάλεια. Η ταχύτητα για τη παραπάνω διαδικασία είναι αστραπιαία.
Οι φιλοξενούμενοι αποτελούν τη πηγή προέλευσης των εσόδων του καταλύματος. Βάσει αυτού, οι πελάτες του καταλύματος πρέπει να τυγχάνουν επαγγελματικής διαχείρισης η οποία να είναι αντάξια του τουριστικού πλαισίου που διακατέχεται από σεβασμό, ποιοτική φιλοξενία και υπομονή. Σε κάθε περίπτωση όμως που ο πελάτης παραβιάζει κάποια οδηγία η οποία να θέτει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του καταλύματος, μας ενημερώνετε αναλόγως. Εμείς από τη πλευρά μας, συντάσσουμε μία αναφορά περιστατικού (Incident Report) την οποία και αποστέλλουμε στον πάροχο – προμηθευτή κοινοποιώντας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, επιχειρηματολογώντας ότι η στάση του πελάτη μπορεί να οδηγήσει στο τερματισμό της διαμονής του στο κατάλυμα. Κατά αυτό το τρόπο η διαχείριση του πελάτη και η προοπτική να παραμείνει στο κατάλυμα, θα είναι απόφαση που σχετίζεται με το επίπεδο ανοχής σας. Έτσι από τη πλευρά μας, φροντίζουμε εκ μέρους σας, να έχουμε καλύψει τυχόν κενό παρουσιαστεί σε ενδεχόμενο παράπονο που αποστείλει ο πελάτης, με κακοπροαίρετο σκοπό. Γενικά, κάθε αναφορά που μας αποστέλλεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη πλευρά μας με επίσημο τρόπο, προστατεύοντας σας από κακόβουλες ενέργειες.
Οι αρμοδιότητες και η θεματολογία της διαχείρισης που αναλαμβάνουμε είναι τεράστιας ευθύνης. Δεν έχουμε περιθώριο να μοιραστούμε τα θέματα των υπηρεσιών μας, κάνοντας συν-διαχείριση με άλλον διαχειριστή ή εταιρεία διαχείρισης, καθώς έτσι θα θέταμε σε κίνδυνο τη ποιότητα της υπηρεσίας μας, με τελικό αποδέκτη του αρνητικού αποτελέσματος, το ίδιο το κατάλυμα. Μερικές επιπτώσεις που προκύπτουν από περιπτώσεις συν-διαχείρισης είναι, απώλεια τζίρου του καταλύματος από πωλήσεις διαφορετικών τιμών ανάμεσα σε διαχειριστές και ανάπτυξη συνθηκών αναξιοπιστίας στο δίκτυο πωλήσεων. Τα καταλύματα της ομπρέλας μας, δουλεύουν σε αποκλειστικότητα, απολαμβάνοντας τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών μας.
Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τις πηγές πώλησης σας και να προτείνουμε διορθωτικές ενέργειες στα πλαίσια ανάπτυξης τιμολογιακής πολιτικής. Την ίδια στιγμή συντηρούμε κάθε υφιστάμενη συνεργασία εισάγοντας την στη διαχείρισή μας και βάσει περιθωρίων τη βελτιώνουμε, όσο αυτό είναι δυνατό.
Διατηρείται τις επικοινωνίες που επιθυμείτε. Από τη στιγμή που είστε πάντα ο νόμιμος εκπρόσωπος του καταλύματος τις συμφωνίες και συμβόλαια του οποίου υπογράφεται με κάθε συνεργάτη, οι επικοινωνίες παραμένουν εφικτές από εσάς. Η μόνη διαφορά είναι πως το μοντέλο διαχείρισης μας περιλαμβάνει τη προδιαγραφή ότι όλες οι ενέργειες διαχείρισης για θέματα συμβολαίων, πωλήσεις και κρατήσεις εκτελούνται αποκλειστικά από τη δική μας πλευρά, κάτω από διαφάνεια, εποπτεία και έγκρισή σας. Ως εκ τούτου, εκτελεστικά, όλες οι ενέργειες θα πρέπει να διαπερνούν από τη διαχείριση μας.
Υπεύθυνος για τα οικονομικά και λογιστικά θέματα είναι πάντα ο καταλυματάρχης. Εμείς παραμένουμε υπεύθυνοι σε θέματα διαχείρισης της πληροφορίας που αφορά οικονομικά και λογιστικά θέματα παρέχοντας σας ταυτόχρονα τα κατάλληλα εργαλεία στη πλατφόρμα μας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων σας. Υποχρεώσεις όπως τιμολόγηση και παρακολούθηση πληρωμών εκτελούνται και τηρούνται από εσάς γρήγορα και εύκολα, μέσα από το σύστημα μας. Συνεισφέρουμε διακριτική και πάντα μέσα στα πλαίσια βοήθεια στην ομαλή διευθέτηση των επί πιστώσει πληρωμών των συνεργατών.
Αν η ώρα άφιξης είναι ζωτικής σημασίας για το κατάλυμα και επιβάλλεται να είναι γνωστή εκ των προτέρων τότε οι συνεργασίες στο δίκτυο πωλήσεων περιορίζονται σε αυτούς που προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Χρησιμοποιούμε μεθόδους αποστολής αλληλογραφίας για να μάθουμε την ώρα άφιξης αλλά πάντα είμαστε στη διακριτική ευχέρεια και διάθεση του πελάτη να μας αποστείλει αυτή τη πληροφορία. Επιπροσθέτως πάντα υπάρχει περιθώριο λάθους στην ώρα άφιξης του πελάτη λόγω πολλών παραγόντων όπως κατά κύριο λόγω καθυστερήσεις πτήσεων. Αν στόχος αποτελεί η μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του δικτύου πωλήσεων, τότε η ώρα άφιξης μπορεί να μην είναι γνώριμη εκ των προτέρων. Αυτό προκύπτει στο γεγονός ότι πολλοί πελάτες μπορεί να προχωρήσουν σε επιβεβαίωση κράτησης διαμονής μέσω κάποιας πηγής πώλησης και επιβεβαίωση πτήσης σε κάποια άλλη πηγή, εκ των οποίων δεν σχετίζονται μεταξύ τους ή να πραγματοποιήσουν κράτηση διαμονής και κράτηση πτήσης ετεροχρονισμένα.
Πέρα από τη κοινή προσδοκία της αύξησης των πηγών πώλησης, σεβόμαστε πάντα την επιθυμία για τυχόν αποκλεισμού κάποιας αγοράς. Σημειώνεται ότι αυτή η δυνατότητα είναι εφικτή μόνο στις B2B συνεργασίες. Για λόγους πολιτικής απαγόρευσης φυλετικών διακρίσεων, αν μη τι άλλο και για τεχνικούς λόγους, οι B2C συνεργασίες δεν υποστηρίζουν αυτή τη δυνατότητα.
Μακροπρόθεσμα, σε οργανωμένα και λειτουργικά καταλύματα, εκτιμούμε πως, οι κριτικές (reviews) λειτουργούν ως ένα ανοιχτό μέσο έκφρασης πελατών, οι απόψεις του μέσου όρου των οποίων προσδίδουν μια ρεαλιστική εικόνα του καταλύματος και βοηθούν να εντοπιστούν οι αντικειμενικές αδυναμίες του. Βραχυπρόθεσμα, αν νιώσετε ότι έχετε αδικηθεί από μία κριτική, μπορούμε πάντα να αναλάβουμε να στείλουμε την απάντηση που θα συντάξετε, βελτιώνοντας το κείμενο της απάντησης προστατεύοντας σας από τυχόν παγίδες στις οποίες μπορεί να υπάρχουν κατά τη διαδικασία.
Η συνδρομές διαχείρισης μας είναι ετήσιες, αλλά μπορείτε να διακόψετε τη συνεργασία ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή περίπτωση αναλαμβάνουμε να σας κρατήσουμε την επεξεργασμένη πληροφορία διαθέσιμη όσο χρειαστεί για την ομαλή μεταβίβαση.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι συμφωνείτε με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε.